• ఫేస్బుక్
  • లింక్డ్ఇన్
  • youtube
బ్యానర్
  • PCR సులువు (రంగుతో)

    PCR సులువు (రంగుతో)

    2× PCR హీరోTM మిక్స్ సిస్టమ్ సాధారణ PCR మిక్స్ సిస్టమ్ కంటే PCR ఇన్హిబిటర్లకు అధిక సహనాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు వివిధ సంక్లిష్ట టెంప్లేట్‌ల PCR విస్తరణను సులభంగా ఎదుర్కోగలదు.ప్రత్యేకమైన రియాక్షన్ సిస్టమ్ మరియు హై-ఎఫిషియన్సీ టాక్ హీరో PCR రియాక్షన్‌ని అధిక యాంప్లిఫికేషన్ సామర్థ్యం, ​​ప్రత్యేకత మరియు సున్నితత్వం కలిగి ఉండేలా చేస్తాయి.

    ఫోర్జీన్ బలం