• ఫేస్బుక్
 • లింక్డ్ఇన్
 • youtube
 • 700bp DNA నిచ్చెన

  700bp DNA నిచ్చెన

  700bp DNA లాడర్ అనేది ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఉత్పత్తి మరియు ఇప్పటికే 1x లోడింగ్ బఫర్‌ని కలిగి ఉంది.ప్రయోగాత్మక అవసరాలకు అనుగుణంగా మీరు ఎలెక్ట్రోఫోరేసిస్ కోసం తగిన మొత్తంలో మార్కర్‌ని నేరుగా తీసుకోవచ్చు.

  700bpDNA మార్కర్ Ⅰ 7 DNA బ్యాండ్‌లను కలిగి ఉంటుంది, DNA బ్యాండ్‌లు: 100bp (50ng/5μl), 200bp (30ng/5μl), 300bp (30ng/5μl), 400bp (40ng/5μl), 500bp (25ng/3bl), 500bp (25ng/5μl), (35ng/5μl).

   

  ఫోర్జీన్ బలం